Impresum

Linde Material Handling Slovenská Republika, s.r.o.

Nozdrkovce 1798 911 04 Trenčín-Biskupice Slovenská Republika

Telefón: 032/746 09 14

Email: info@linde-mh.sk

V zastúpení Linde Material Handling Slovenská Republika, s.r.o.:
Stanislav Krátky (Konateľ).

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín oddiel Sro, vložka č, 280/R IČO: 314 44 806 DIČ: 2020384949 IČ DPH: SK2020384949

Vynakladáme maximálne úsilie, aby sme vám poskytli presné a aktuálne informácie. Napriek maximálnej starostlivosti nemôžeme zaručiť správnosť a úplnosť obsahu týchto internetových stránok. Zodpovednosť za akúkoľvek škodu, vrátane následných škôd, vyplývajúca z použitia informácií zverejnených na týchto internetových stránkach, je vylúčená.

Za obsah externých odkazov nepreberáme žiadnu zodpovednosť. Prevádzkovatelia prepojených stránok sú výlučne zodpovední za obsah svojich stránok.

Copyright

Ilustrácie, značky a texty na týchto internetových stránkach sú chránené autorským právom a inými právami priemyselného vlastníctva. Rozmnožovanie na predaj alebo iné komerčné použitie nie je povolené. Úplná alebo čiastočná reprodukcia týchto internetových stránok je povolená na súkromné ​​osobné použitie, ako aj na iné, nekomerčné účely, za predpokladu, že nebudú vykonané žiadne zmeny obsahu.