Impressum

Linde Material Handling Polska sp. z o.o.

ul. Płochocińska 59
03-044 Warszawa

Tel: 22 420 61 00
E-mail: info@linde-mh.pl
Ogólnopolska infolinia: 801 888 808

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
nr KRS 0000133470, NIP 526-02-01-904, Nr BDO 000025338
Wysokość kapitału zakładowego: 8 822 500 PLN