Indikátory povolení kol

Otřesy a vibrace během provozu mohou způsobit samovolné povolení matic a šroubů kol vysokozdvižných vozíků. Indikátory ihned upozorní řidiče na všechny povolené matice a šrouby kol. Indikátory ve tvaru šipek jsou namontovány čelem k sobě. Pokud se matice nebo šroub kola uvolní, indikátor se pohybuje s ním a vychýlí se z původní pozice. Na první pohled jsou tak vidět uvolněné matice nebo šrouby. Rychlá vizuální kontrola nevyžaduje použití nářadí a může být snadno začleněna do kontroly vysokozdvižných vozíků před začátkem směny.

>