Browser is not supported. Please switch to Chrome, Edge or Firefox.
pdp.details.articleNumber LN-NUTINDICATOR-001

Indikátory povolení kol vel. 18

Bezpečnost na první pohled

16,00 Kč
pdp.details.vatSwitch.withoutVat
delivery.costs.information.free
delivery.time.information.days.text

pdp.info.productInfo.headline

Otřesy a vibrace během provozu mohou způsobit samovolné povolení matic a šroubů kol vysokozdvižných vozíků. Indikátory ihned upozorní řidiče na všechny povolené matice a šrouby kol. Indikátory ve tvaru šipek jsou namontovány čelem k sobě. Pokud se matice nebo šroub kola uvolní, indikátor se pohybuje s ním a vychýlí se z původní pozice. Na první pohled jsou tak vidět uvolněné matice nebo šrouby. Rychlá vizuální kontrola nevyžaduje použití nářadí a může být snadno začleněna do kontroly vysokozdvižných vozíků před začátkem směny. Před osazením indikátorů by matice a šrouby kol měly být utaženy předepsaným točivým momentem. Indikátory povolení kol nejsou náhradou za povinné kontroly utahovacích momentů!