Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy a Linde Magyarország Anyagmozgatási Kft. (rövidített cégnév: Linde Kft. székhely: 2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos utca 18/B.) - a továbbiakban: Adatkezelő vagy Linde - a https://www.linde-mh.shop/hu-hu/weboldalon vállalkozások részére üzemeltetett Linde webáruházzal (Linde webáruház/webáruház/weboldal) kapcsolatosan történő személyes adatok kezeléséről a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint tájékoztatást adjon az érintettek részére az adatkezelés műveleteiről a jogszabályi előírásoknak megfelelően, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (2016. április 27.) - általános adatvédelmi rendeletben – (a továbbiakban: GDPR) foglaltakra figyelemmel.

A jelen Adatkezelési tájékoztató összhangban készült a Linde webáruház Általános Szerződési Feltételekben https://www.linde-mh.shop/hu-hu/altalanos-szallitasi-feltetelek (a továbbiakban: ÁSZF) foglaltakkal, ezért az ÁSZF-ben meghatározott fogalmak a jelen Adatkezelési tájékoztatóban is ugyanazon jelentéssel bírnak. Ezen kívül Adatkezelő a jelen tájékoztatóban adatvédelmi fogalmakat is használ, ezért a jelen Adatkezelési tájékoztató könnyebb megértése érdekében az 1. számú mellékletben foglalja össze az adatvédelmi definíciókat, a GDPR fontosabb meghatározásait, fogalmait, mely segíti az érintettet a jelen tájékoztató megértésében.

Tájékoztatjuk, hogy a Linde webáruházban vállalkozás-vállalkozás között jön létre jogviszony a megrendelt termék(ek) vonatkozásában, de ennek ellenére Linde a weboldal érintett részéről történő használatakor, vásárláskor, valamint a vásárlással összefüggésben személyes adatok birtokába is kerülhet, mely esetekben biztosítania kell az adatvédelmi előírásoknak való megfelelést. Adatkezelő tájékoztatja az egyéni vállalkozókat, hogy az egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi 2009. évi CXV. törvény alapján természetes személyként végez gazdasági tevékenységet, ezért mint természetes személy érintettnek minősül.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja, de a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Tájékoztatjuk és felhívjuk szíves figyelmüket, hogy egyes adatok kötelező, jogszabályon alapuló adatkezelés esetén nem törölhetők.

1.) Adatkezelő és adatfeldolgozó

Adatkezelő

Cégnév: Linde Magyarország Anyagmozgatási Kft. (rövidített cégnév: Linde Kft.)

Székhely: 2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos utca 18/B.

Képviseli: Szalay Gábor ügyvezető

Email cím: webshop.hu@linde-mh.hu

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az alábbi Adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Adatfeldolgozó neve Székhelye Adatfeldolgozói tevékenység
KION GROUP AG Thea-Rasche-Strasse 860549 Frankfurt am Main
Tárhelyszolgáltatás
CARGOSTAR Nemzetközi Szállítmányozási ésLogisztikai Kft. (rövidített cégneve: CARGOSTAR Kft.) 1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 195-197 Termékkiszállítás
One Online Kft. 3300 Eger, Kapás u. 54. Marketing feladatok végzése
Applozic Inc. Stanford Financial Square, 2600 El Camino Real, Suite 415, Palo Alto, CA 94306 Egyesült Államok „Kommunicate" Live Chat szolgáltatás

2.) A természetes személlyel, mint érintettel kapcsolatosan kezelt személyes adatok kategóriái, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartamának meghatározása

2.1. www.** linde-mh.shop/hu-hu**weboldalon történő vásárlással, esetleges regisztrációval kapcsolatos adatkezelésről

Személyes adatok kategóriái Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
- Vásárló, mint vállalkozás képviseletében eljáró természetes személy (érintett) vagy - Vásárló, mint egyéni vállalkozó, természetes személy (érintett) esetén:neve (vezetéknév és keresztnév), email címe, telefonszáma, neme Az érintett beazonosítása, profil létrehozása amennyiben történik regisztráció. Az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján. Regisztráció esetén az érintetti hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a Vásárlói profilba történő utolsó belépéstől (aktív profil) számított 10 évig. Amennyiben nem történik regisztráció, úgy a számlakiállítással vagy a megrendelés visszaigazolásával kapcsolatos adatkezeléssel összhangban kerül sor az érintett beazonosítása céljából megadott adatok adatkezelésére is.
- Vásárló, mint vállalkozás képviseletében eljáró természetes személy (érintett) vagy - Vásárló, mint egyéni vállalkozó, természetes személy (érintett) esetén:neve (vezetéknév és keresztnév), email címe, a Vásárlóhoz kapcsolódó rendelés száma, rendelés dátuma, rendelés részletei (terméknév, termékkód, mennyiség, ár), szállítási mód és költség, szállítási cím A webáruházban történt megrendelés visszaigazolása. Az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja) alapján, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az Adatkezelő jogos érdeke is az adatkezelés, mivel a Vásárló által megjelölt kapcsolattartó személlyel történő kapcsolattartás is ide érthető.Amennyiben a Vásárló, mint egyéni vállalkozó (érintett), úgy az adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja is. A megrendelés visszaigazolásától a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22.§ (1) bekezdés szerinti 5 éves elévülési időn belül őrizzük meg esetleges jogi igények kezelése érdekében.

| | - Vásárló, mint vállalkozás képviseletében eljáró természetes személy (érintett) vagy - Vásárló, mint egyéni vállalkozó, természetes személy (érintett) esetén:neve (vezetéknév és keresztnév), email címe, telefonszáma | A Vásárló által megvásárolt termék kiszállítása, átadása céljából történő kapcsolattartás. | Az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján és jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az Adatkezelő jogos érdeke is ide érthető.Amennyiben a Vásárló, mint egyéni vállalkozó (érintett), úgy az adatkezelési jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja is. | A termék kiszállításától számított 5 éves (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22.§ (1) bekezdés alapján) elévülési időn belül őrizzük meg adatait esetleges jogi igények kezelése érdekében. | | - Vásárló, mint egyéni vállalkozó, természetes személy (érintett) esetén:

számlázási név, számlázási cím, adószám | Számlakiállítás | Jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk c) pontja) és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfatv.) 169.§-a alapján. | A vásárlástól számított 8 évig a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján. | | - Vásárló, mint egyéni vállalkozó, természetes személy (érintett) esetén:neve (vezetéknév és keresztnév), email címe, a Vásárlóhoz kapcsolódó rendelés száma, rendelés dátuma, rendelés részletei (terméknév, termékkód, mennyiség, ár), szállítási mód,ha értelmezhető költség szállítási cím | A vásárlás teljesítése. | A szerződés teljesítéséhez szükséges a GDPR 6. cikk (1) bek b) pontja alapján | Amennyiben az érintett a webáruházban vásárol, úgy adatait legalább a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § (1) bekezdés szerinti 5 éves elévülési időn belül őrizzük meg esetleges jogi igények kezelése érdekében.Ezt követően az adatok elérhetőek az érintett vásárlói profiljában a vásárlói profil törléséig, de legkésőbb a profilba történő utolsó belépéstől (aktív profil) számított 10 évig. | | - Vásárló, mint vállalkozás képviseletében eljáró természetes személy (érintett) vagy - Vásárló, mint egyéni vállalkozó, természetes személy (érintett) esetén:neve (vezetéknév és keresztnév), email címe, telefonszáma | Vásárlói élmény felmérése. | Adatkezelő jogos érdeke a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja alapján a webáruház szolgáltatásának fejlesztése érdekében. | A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22 (1) bekezdés szerinti 5 éves elévülési ideig őrizzük meg esetleges jogi igények kezelése érdekében. | | A weboldal felhasználójához (érintetthez) kapcsolódó korsárba helyezett termék, kosár elhagyása, vagy a termékre való kattintáshoz kapcsolódó érintetthez kapcsolható információk. | Remarketing tevékenység és statisztikai cél. | Az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bek a) pontja alapján. | Az érintett hozzájárulásától számított 30 napig. |

Linde tájékoztatja az érintetteket, hogy a weboldalon történő regisztráció opcionális, nem kötelező.

Linde tájékoztatja az érintetteket továbbá arról is, hogy a regisztráció megvalósulhat a regisztrációs felületen megjelölt accountok-kal, fiókokkal is (pl. LinkedIn, Microsoft Business, Google, Amazon fiók stb.), mely esetekben az érintett a Linde weboldalán kiválasztott fióknak a használatával könnyítheti meg a regisztrációs, majd később a belépési folyamatot. Amennyiben a Vásárló nem a vállalkozás profiljával, hanem érintetti magánprofillal kapcsolja össze a Linde webáruház fiókját, úgy kérjük fokozottan figyeljen erre, hogy valóban alkalmazza-e ezt az összekapcsolási módot, ugyanis ezekben az esetekben az egyes fiókok szolgáltatói megoszthatnak a Linde-vel olyan adatokat, információkat az érintettről, mint pl. név, email cím, nyelvi beállítások, profilkép stb. Erről további információt az adott fiók szolgáltatója tud biztosítani az érintettek részére.

A fent részletezett fiókösszekapcsolás csak lehetőség, kérjük az érintetteket, hogy minden összekapcsolás előtt tájékozódjanak az adott szolgáltató adatkezelési műveleteiről.

2.2. **Panaszkezelés (**webshop.hu@linde-mh.hu email címre beérkező email-ben)

Személyes adatok kategóriái Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
- Vásárló, mint vállalkozás képviseletében eljáró természetes személy (érintett) vagy - Vásárló, mint egyéni vállalkozó, természetes személy (érintett) esetén:email címe Érintettel való kapcsolattartás. Az érintett hozzájárulása GDPR (32) preambulumbekezdése és a GDPR 6 cikk (1) a) pontja alapján, azzal, hogy email elérhetőségünkre email-t küld, illetve a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján jogi kötelezettség (ÁSZF-ben foglaltak teljesítése).

Amennyiben a megkeresés adatvédelmi kérelemnek tekinthető, úgy a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 12. cikk (3) bekezdése szerint. | Az email beérkezésétől, vagy, ha amiatt az Adatkezelő intézkedést tesz, úgy az intézkedéstől számított 5 évig a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:22. § (1) bekezdése alapján. | | - Vásárló, mint vállalkozás képviseletében eljáró természetes személy (érintett) vagy - Vásárló, mint egyéni vállalkozó, természetes személy (érintett) esetén:email címe és az email tartalma, valamint az abban megadott személyes adatok | Kérelmek, panaszok kezelése. | Az érintett hozzájárulása GDPR (32) preambulumbekezdése és a GDPR 6 cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, azzal, hogy e-mail elérhetőségünkre emailt küld, illetve ezt követően a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítése.

Amennyiben a megkeresés adatvédelmi kérelemnek tekinthető, úgy a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 12. cikk (3) bekezdése szerint. | Az e-mail beérkezésétől, vagy, ha amiatt az Adatkezelő intézkedést tesz, úgy az intézkedés teljesítésétől számított 5 évig a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:22. § (1) bekezdése alapján. |

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az esetleges vásárlói panaszokat nem kezeli telefonos úton. Amennyiben a panasz esetlegesen a „Kapcsolati űrlap" használatával érkezne be Adatkezelőhöz, úgy a „Kapcsolati űrlap" adatkezelésével kapcsolatos információkat a 2.5. pont tartalmazza.

2.3. A Weboldalon feltüntetett telefonszám(ok)on kapcsolatfelvétel Linde-vel

Személyes adatok kategóriái Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
- A vállalkozás képviseletében eljáró természetesszemély (érintett)vagy - A vállalkozás, mint egyéni vállalkozó, természetes személy (érintett) esetén:neve (vezetéknév és keresztnév)__, telefonszáma, telefonhívás időpontja Érintett beazonosítása. Az érintett hozzájárulása GDPR (32) preambulumbekezdése és a GDPR 6 cikk (1) a) pontja alapján. A telefonbeszélgetés nem kerül rögzítésre, ezért az adatkezelés a telefonbeszélgetés idejéig tart.
- A vállalkozás képviseletében eljáró természetes személy (érintett) vagy - A vállalkozás, mint egyéni vállalkozó, természetes személy (érintett) esetén:hangja ésminden olyan adat, amit a telefonbeszélgetés során az érintett megad_._ Telefonos megkeresésekkel, tájékoztatás kéréssel kapcsolatos válaszadás. Az érintett hozzájárulása GDPR (32) preambulumbekezdése és a GDPR 6 cikk a) pontja alapján. A telefonbeszélgetés nem kerül rögzítésre, ezért az adatkezelés a telefonbeszélgetés idejéig tart.
- A vállalkozás képviseletében eljáró természetes személy (érintett) vagy - A vállalkozás, mint egyéni vállalkozó, természetes személy (érintett) esetén:neve (vezetéknév és keresztnév), címe, telefonszáma, email címe, várálói igény Az érintett által előadott igényekkel kapcsolatos feladatok kivizsgálása, végrehajtása. Az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bek c) pontja alapján.
A telefonbeszélgetés idejéig, vagy, ha amiatt az Adatkezelő intézkedést tesz, úgy az intézkedéstől számított 5 évig a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:22. § (1) bekezdése alapján.

2.4. Kapcsolati űrlap

Személyes adatok kategóriái Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
- Vásárló, mint vállalkozás képviseletében eljáró természetes személy (érintett) vagy - Vásárló, mint egyéni vállalkozó, természetes személy (érintett) esetén:neve (vezetéknév és keresztnév) Az érintett beazonosítása. Az érintett hozzájárulása GDPR (32) preambulumbekezdése és a GDPR 6 cikk (1) a) pontja alapján, azzal, hogy a Kapcsolati űrlapon elérhető szükséges checkbox-ot az adatkezelés elfogadásához az érintett bejelöli és Kapcsolati űrlapot beküldi Adatkezelő részére.Az adatkezelés jogalapja lehet továbbá az érintett, mint egyéni vállalkozó természetes személy esetén a GDPR 6. cikk (1) bek b) pontja. Amennyiben a Vásárló nem természetes személy, akkor a jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja is. Az érintetti megkeresés beérkezésétől, vagy, ha amiatt az Adatkezelő intézkedést tesz, úgy az intézkedéstől számított 5 évig a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:22. § (1) bekezdése alapján.
- Vásárló, mint vállalkozás képviseletében eljáró természetes személy (érintett) vagy - Vásárló, mint egyéni vállalkozó, természetes személy (érintett) esetén:email címe, telefonszáma Kapcsolattartás az érintettel. Az érintett hozzájárulása GDPR (32) preambulumbekezdése és a GDPR 6 cikk (1) a) pontja alapján, azzal, hogy a Kapcsolati űrlapon elérhető szükséges checkbox-ot az adatkezelés elfogadásához az érintett bejelöli és Kapcsolati űrlapot beküldi Adatkezelő részére.Az adatkezelés jogalapja lehet továbbá az érintett, mint egyéni vállalkozó természetes személy esetén a GDPR 6. cikk (1) bek b) pontja. Amennyiben a Vásárló nem természetes személy, akkor a jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja is. Az érintetti megkeresés beérkezésétől, vagy, ha amiatt az Adatkezelő intézkedést tesz, úgy az intézkedéstől számított 5 évig a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:22. § (1) bekezdése alapján.
- Vásárló, mint vállalkozás képviseletében eljáró természetes személy (érintett) vagy - Vásárló, mint egyéni vállalkozó, természetes személy (érintett) esetén:a megkeresés témája, az érintett által az üzenetben megadott egyéb információ Az érintett által a Kapcsolati űrlapon keresztül beküldött kérdés megválaszolása, az érintett tájékoztatása. Az érintett hozzájárulása GDPR (32) preambulumbekezdése és a GDPR 6 cikk (1) a) pontja alapján, azzal, hogy a Kapcsolati űrlapon elérhető szükséges checkbox-ot az adatkezelés elfogadásához az érintett bejelöli és Kapcsolati űrlapot beküldi Adatkezelő részére.Az adatkezelés jogalapja lehet továbbá az érintett, mint egyéni vállalkozó természetes személy esetén a GDPR 6. cikk (1) bek b) pontja. Amennyiben a Vásárló nem természetes személy, akkor a jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja is. Az érintetti megkeresés beérkezésétől, vagy, ha amiatt az Adatkezelő intézkedést tesz, úgy az intézkedéstől számított 5 évig a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:22. § (1) bekezdése alapján.

3.) Social média felületek (Facebook, LinkedIn, Youtube)

Adatkezelő a weboldalán piktogramokkal jelöli meg, hogy milyen social media felületekkel van kapcsolatban a weboldala. Az érintett olyan felületre lép be, amely tartalmaz ún. plug-int, mellyel az érintett weboldal használója a böngészőjén keresztül közvetlenül harmadik személy által üzemeltetett szerverrel veszi fel a kapcsolatot, ezért kérjük, hogy ezeknek a szolgáltatóknak is tanulmányozzák át az adatkezelési gyakorlatát.

Tájékoztatjuk, hogy az ilyen plug-in-ek tartalmát pl. a Facebook küldi a böngészőjére közvetlenül, tehát ez azt jelenti, hogy a Facebook tájékoztatást kap arról, hogy a böngészője a Linde webáruház vonatkozó oldalára belépett, még akkor is, ha nem rendelkezik Facebook profillal vagy, ha abban az időpontban a Facebook profiljába nincs bejelentkezve. Az IP címét a böngészőprogramja közvetlenül a Facebook szerverére küldi meg, ahol az rögzítésre kerül. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a Facebook fiókjába be van jelentkezve, miközben a weboldalunkat böngészi a Facebook közvetlenül összekötheti az oldalunkon tett látogatását a Facebook profiljával. A Facebook jogosult az összekapcsolás ideje alatt szerzett információkat hirdetési célból felhasználni. Ha nem kívánja, hogy Facebook a weboldal használata során szerzett adatokat, információkat az érintett felhasználói fiókjával összekapcsolja, akkor a Facebook fiókjából ki kell, hogy jelentkezzen mielőtt a Linde weboldalt felkeresi. Linde kizárja a felelősségét a Facebook által végzett adatkezelésért, arra nem is lát rá, nincs ráhatása. Adatkezelő kéri az érintetteket, hogy olvassák el Facebook adatvédelmi szabályait és tájékozódjanak az adatkezelés mechanizmusáról.

Facebook adatkezelési tájékoztatója elérhető a https://www.facebook.com/about/privacy

linkre kattintva.

A.) „Linde Anyagmozgatás" Facebook oldal

Személyes adatok kategóriái Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
Az érintett_neve_, nyilvános profilképe, kommentje, bármely az érintett által megosztott, közzétett adat, információ, kép, videó stb. Linde Facebook oldalának üzemeltetése. Az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján. Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a Linde Facebook oldalának megszűnéséig.

B.) „Linde Magyarország Anyagmozgatási Kft." LinkedIn oldal

Ha az érintett az Adatkezelő weboldalán a LinkedIn piktogramra kattint, úgy a Linde LinkedIn fiókjába érkezik, ahol az érintettnek lehetősége van reakciókat küldeni (kommentek, like-ok), meghirdetett állásra jelentkezni. Kérjük, hogy a Linde toborzással kapcsolatos adatkezeléséről minden esetben a meghirdetett állásjelentkezéshez kapcsolódó posztban tájékozódjon.

A LinkedIn adatkezelési mechanizmusáról a LinkedIn adatkezelési tájékoztatójában tájékozódhat.

A LInkedIn adatkezelési tájékoztatója elérhető a https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy linkre kattintva.

Személyes adatok kategóriái Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
Az érintett:neve, nyilvános profilképe, kommentje, bármely az érintett által megosztott, közzétett adat, információ, kép, videó stb. Linde LinkedIn oldalának üzemeltetése. Az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján. Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a Linde LinkedIn oldalának megszűnéséig.

C) „Linde Magyarország Anyagmozgatási Kft." YouTube oldal

Ha az érintett az Adatkezelő weboldalán a YouTube piktogramra kattint, úgy a Linde YouTube fiókjába érkezik, ahol az érintettnek lehetősége van a feltöltött videók megtekintésére és azokkal kapcsolatosan reakciókat (kommentek, like-olás) küldhet, valamint megoszthatja a videókat a saját felhasználói social média felületein is.

A YouTube adatkezelési mechanizmusáról kérjük, hogy a YouTube adatkezelési tájékoztatójában tájékozódjon. A YouTube adatkezelési tájékoztatója elérhető a https://policies.google.com/privacy?hl=hulinkre kattintva.

Személyes adatok kategóriái Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
Az érintett:neve, nyilvános profilképe, kommentje, bármely az érintett által megosztott, közzétett adat, információ, kép, videó stb. Linde YouTube oldalának üzemeltetése. Az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján. Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a Linde YouTube oldalának megszűnéséig.

4.) Az adatok továbbítása

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a bankkártyás/hitelkártyás fizetés a Concardis Gmbh. (Aredstraße 13, 5, 2544 Leobersdorf) fizetési szolgáltatón keresztül történik, a fizetési műveletekre, a fizetési felületen megadott adatokra Linde nem lát rá, azt a fizetési szolgáltató intézi és kezeli. A Concardis Gmbh. adatkezelésével kapcsolatos tájékoztató az alábbi linken érhető el: https://www.concardis.com/datenschutz

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy előfordulhat olyan eset, hogy az érintettek személyes adatait az Adatkezelő jogi igény előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében harmadik személy jogi képviselőnek, tanácsadónak, IT szolgáltatónak átadhatja, megismerhetővé teheti ezen feladatok ellátása céljából.

Adatkezelő jogszabályi kötelezettségének teljesítése során az érintett személyes adatait ilyen irányú felhívás esetén hatóság, bíróság részére továbbítani köteles.

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkeznek az Adatkezelő erre kijelölt munkavállalói a feladatuk ellátása érdekében, de azt csak és kizárólag ebből a célból használhatják fel és kötelesek a tudomásukra jutott, érintettekhez kapcsolódó személyes adatokat bizalmasan kezelni és azt, mint üzleti titkot kezelni.

Adatkezelő tájékoztatja továbbá az érintetteket, hogy Linde, mint a Linde Material Handling GmbH. (DE-63743 Aschaffenburg, Carl-von-Linde- Platz) leányvállalata és a KION Group tagjaként elképzelhetőek olyan esetek, hogy az anyavállalattal, cégcsoporttal adatok, információk kerülnek megosztásra, tekintettel arra, hogy a cégcsoport azonos informatikai rendszereket használ.

A fentiekre tekintettel és a jelen tájékoztató 2.4. és a 6.) pontjaiban foglaltak alapján elképzelhető, hogy a személyes adatok az EU-n kívülre, harmadik országba is továbbításra kerülhetnek. Az érintett a jelen Adatkezelési tájékoztató elfogadásával kifejezett hozzájárulását adja a személyes adatainak EU-n kívülre ún. harmadik országba történő továbbításához.

5.) Remarketing tevékenység (profilozás)

Tájékoztatjuk, hogy a természetes személyek, mint érintettek összefüggésbe hozhatók az általuk használt készülékekkel, alkalmazásokkal, eszközökkel az online azonosítókkal, mint például IP-címekkel és cookie-azonosítókkal, valamint egyéb azonosítókkal. Ezáltal olyan összekapcsolások keletkezhetnek, amelyek egyedi azonosítókkal és a szerverek által fogadott információkkal összekapcsolva a természetes személyek, mint érintettek profiljának létrehozására és ezáltal az adott személy azonosítására alkalmas.

Adatkezelő a remarketing tevékenységét az online felületein a cookie-k és a hirdetési technológiák, mint például adatgyűjtő jelek, pixelek stb. segítségével végzi, hogy a releváns hirdetéseket sokkal hatékonyabban jelenítse meg a felhasználói számára. Ezek alapján akár egyedi hirdetések, kedvezmények is megjelenítésre kerülhetnek.

Olyan cookie-k is vannak, amelyek arra adnak lehetőséget, hogy azokat a termékeket, amelyek iránt érdeklődik ismételten megjelenítse az érintett számára. Ilyen cookie-kat használ pl. a Google, Facebook rendszere. Kérjük, hogy az általunk használt cookiekról minden esetben tájékozódjon a _______________________ linken elérhető Cookie tájékoztatónkból.

Tájékoztatjuk, hogyha az Adatkezelő profilalkotást, remarketing tevékenységet végez, úgy ehhez az érintett a hozzájárulását köteles beszerezni, ami megadottnak tekinthető a jelen Adatkezelési tájékoztató és a fentebb hivatkozott Cookie tájékoztató megismerésével és elfogadásával, valamint a szükséges cookie beállításokkal. Abban az esetben, ha az érintett ez ellen tiltakozni kíván, úgy azt webshop.hu@linde-mh.hu email címen teheti meg.

6.) Harmadik felektől származó szolgáltatások és tartalom integrálása, miközben az érintett használja a weboldalt

6.1. Aktív elemek

A Linde weboldal olyan beépített aktív elemeket tartalmaz, mint például a JavaScript és az ActiveX, valamint egyéb vezérlőket és skript nyelveket, amelyek aktív összetevőket tartalmaznak. Ezek az elemek bármikor letilthatóak a böngésző beállításban. A Linde weboldalon JavaScript nélkül is lehet navigálni.

6.2. Google webes betűtípusok

A Linde weboldal a Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA („Google") úgynevezett webes betűtípusait használja. Amikor az érintett belép egy oldalra, a böngésző a szöveg és a betűtípusok megfelelő megjelenítéséhez betölti a szükséges webes betűtípusokat a böngésző gyorsítótárába.

Ehhez az érintett által használt böngészőnek csatlakoznia kell a Google szervereihez, melyek tájékoztatják a Google-t arról, hogy a weboldalt az érintett IP-címén keresztül érték el. A Google webes betűtípusainak használata az online ajánlataink egységes és vonzó bemutatását szolgálja. Ez azért történik, az érintett kifejezetten meg akarja látogatni a weboldalt, és a megjelenítés e funkció nélkül nem lehetséges.

A számítógép az alapértelmezett betűtípust használja, ha a böngésző nem támogatja a webes betűtípusokat.

A Google webes betűtípusokról további információk az alábbi linkre kattintva olvashatók https://developers.google.com/fonts/faq, valamint a Google vonatkozó adatkezelési tájékoztatójaaz alábbi linkre kattintva érhető el: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en

6.3. Google Analytics 4

Ezen a weboldalon a Google Analytics 4 szolgáltatást használjuk. Ezt egy webelemző szolgáltatás, amelyet a Google Ireland Limited (székhely: Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írország; a továbbiakban: a „Google”) biztosít. A Google Analytics 4 szolgáltatást weboldalunk használatának elemzésére és weboldalunk rendszeres fejlesztésére használjuk. A statisztikák kiértékelésével folyamatosan fejleszthetjük kínálatunkat, és weboldalunkat még tartalmasabbá tehetjük az Ön számára. A Google Analytics 4 úgynevezett „cookie-kat” alkalmaz. Ezek olyan szövegfájlok, amelyeket a rendszer az Ön számítógépén tárol, és lehetővé teszik a weboldalunk Ön általi használatának elemzését. Az alkalmazott cookie-k segítségével a weboldal Ön általi használatáról szerzett információkat rendszeresen továbbítjuk a Google szervereire, a Google pedig tárolja ezeket az információkat. Előfordulhat, hogy ezeket az információkat a Google LLC vállalatnak az Amerikai Egyesült Államokban található szervereire továbbítjuk, ahol tárolják is őket. Mivel a Google Analytics 4 használata során a weboldal Ön általi használatával kapcsolatosan az eszköze által továbbított IP-címet alapértelmezés szerint mindig automatikusan és anonimizáltan gyűjtjük és kezeljük, az összegyűjtött információk nem vezethetők vissza közvetlenül egy adott személyre. Ez az automatikus anonimizálás úgy történik, hogy a Google az Ön készüléke által az Európai Unió (EU) tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről (EGT) szóló megállapodásban részes államokban továbbított IP-címet lerövidíti az utolsó számjegyekkel.

Adatainak kezeléséhez az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összhangban adta hozzájárulását. Hozzájárulása magában foglalja az adatoknak az Amerikai Egyesült Államokba történő továbbítását is, amely azzal a kockázattal jár, hogy a hatóságok hozzáférhetnek az adatokhoz.
A Google kiértékeli számunkra a felhasználóknak a weboldalunkon tanúsított viselkedésével kapcsolatos információkat, jelentéseket készít erről, és az adatokat arra használja fel, hogy a weboldal és az internet használatával kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat biztosítson számunkra, mint a weboldal üzemeltetőinek. A Google Analytics 4 használata során a böngészője által továbbított lerövidített IP-címet nem vonjuk össze a Google által tárolt egyéb adatokkal. Ha nem szeretné, hogy a rendszer cookie-kat tároljon (vagy ki szeretné kapcsolni a Google Analytics 4 szolgáltatást), bármikor módosíthatja ezt a beállítást a cookie-k engedélyezésére szolgáló eszközünk segítségével.

Ezenkívül azt is megakadályozhatja, hogy a Google összegyűjtse a cookie-k által generált, a weboldal Ön általi használatához kapcsolódó adatokat. Ehhez mindössze annyit kell tennie, hogy letölti és telepíti az alábbi linken elérhető böngészőbővítményt: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Ha így tesz, az IP-címet a továbbiakban nem rögzítjük. Azt is megakadályozhatja, hogy a Google Analytics 4 kezelje az adatait. Ezen a webhelyen a „UserIDs” (Felhasználói azonosítók) funkció a Google Analytics 4 kiterjesztéseként használható. Ha Ön a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének megfelelően hozzájárult a Google Analytics 4 használatához, fiókot hozott létre ezen a webhelyen, és bejelentkezett ezzel a fiókkal különböző eszközökön, akkor a különböző eszközökön végzett tevékenységeiről – ideértve a konverziókat is – elemzés készülhet. Az Amerikai Egyesült Államokba irányuló adattovábbítások esetében a szolgáltató csatlakozott az EU-USA adatvédelmi kerethez (EU-US Data Privacy Framework), amely az Európai Bizottság megfelelőségi határozata alapján biztosítja az európai adatvédelmi szintek betartását. Ezen a webhelyen a Google Signals a Google Analytics 4 kiterjesztéseként használható eszközök közötti jelentések készítésére.

Ebből a célból alapértelmezett módon a következő adatokat gyűjtjük:

 • helység
 • szélességi fok (a helység alapján)
 • hosszúsági fok (a helység alapján)
 • a böngésző alverziója
 • a böngésző felhasználói ügynökének karakterlánca
 • az eszköz márkája
 • az eszköz típusa
 • az eszköz neve
 • az operációs rendszer alverziója
 • a platform alverziója
 • képernyőfelbontás

Ha aktiválta a személyre szabott hirdetéseket, és összekapcsolta eszközeit a Google-fiókjával, a Google – amennyiben a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontjának megfelelően hozzájárult a Google Analytics 4 használatához – elemezheti az Ön felhasználói viselkedését a különböző eszközökön, és adatbázismodelleket hozhat létre, ideértve az eszközök közötti konverziókat. A Google-tól személyes adatokat nem kapunk, csak statisztikákat. Ha le szeretné állítani az eszközök közötti elemzést, kapcsolja ki a „Személyre szabott hirdetés” funkciót a Google-fiókjához tartozó beállításokban. Ehhez kövesse a kapcsolódó utasításokat ezen az oldalon: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de

A Google Signals szolgáltatással kapcsolatosan további információkat az alábbi linken találhat: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=de

Ezenkívül weboldalunkon a Google Analytics 4 „demográfiai jellemzők” funkciója is elérhető. A demográfiai adatok különböző csoportokra vonatkozó konkrét információk. Ez a funkció lehetővé teszi olyan jelentések készítését, amelyek az oldalunk felhasználóinak életkoráról, neméről és érdeklődési köreiről tartalmaznak információkat (ún. demográfiai jellemzők). Az adatok a Google érdeklődésen alapuló hirdetéseiből, a Google Display hálózatból és harmadik felek látogatói adataiból származnak. Ezt a funkciót bármikor kikapcsolhatja a Google-fiókja hirdetési beállításai között. Ne feledje, hogy a Google Analytics 4 szolgáltatást is inaktiválhatja a fent ismertetett módszerrel. Ehhez mindössze annyit kell tennie, hogy letölti és telepíti az alábbi linken elérhető böngészőbővítményt: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

További információkat itt találhat:

Felhasználói feltételek: https://www.google.com/analytics/terms/de.html.

A Google adatvédelmi nyilatkozata: https://privacy.google.com/businesses/compliance/#!#gdpr

Google (Universal) Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/3379636?hl=de

6.4. Google Címkekezelő

A Google Címkekezelővel a weboldalcímkék egy felületen keresztül kezelhetők. Ez csak címkéket hoz létre, de nem állít be sütiket (cookie-kat) és nem gyűjt személyes adatokat. A Google Címkekezelő más címkéket is létrehozhat, amelyek szükség esetén adatokat gyűjthetnek, miközben ezekhez az adatokhoz nem férünk hozzá a Google Címkekezelőn keresztül.

A Google Címkekezelőről további információkat a következő linken található: https://www.google.com/analytics/terms/tag-manager/

6.5. Google Ads konverzió

A Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA („Google") Google Ads Conversion elnevezésű szolgáltatását felhasználva szolgáltatásainkról külső weboldalakon tudunk reklámokat elhelyezni. Ily módon a reklámkampányok adatait fel tudjuk használni az egyes reklámkampányok sikerességének értékeléséhez. A fent említett célzott reklámozás az érintett hozzájárulása esetén történik. Adatkezelőnek érdekében áll a célzott reklámozás, hogy az érintett olyan reklámokat kapjon, amelyek érdekelhetik és, hogy elemezhessük azok hatását és hatékonyságát.

A reklámanyagokat a Google úgynevezett „reklámszervereken" keresztül biztosítja. Erre a célra reklámszerver-sütiket (cookie-kat) használunk, amelyek segítségével bizonyos paraméterek mérhetők a siker méréséhez, ilyenek például a reklámok beszúrása vagy a felhasználók általi kattintások. Amikor érintett egy Google-reklámon keresztül jut el weboldalunkra, a Google Adwords egy sütit (cookie-t) tárol el az eszközén. Ezek a sütik általában 30 nap után érvényüket veszítik (részletesen lásd a Cookie tájékoztatónkban foglaltakat). Ennél a sütinél általában az egyedi sütiazonosító, az elhelyezésenkénti reklámmegjelenítések száma (gyakoriság), az utolsó megjelenítés (amely a megtekintés utáni konverziók szempontjából releváns) és a leiratkozási információk (amelyek jelzik, hogy a felhasználó már nem kívánja, hogy kapcsolatba lépjenek vele) általában az eltárolt elemzési értékek.

Mivel a Google által ezzel az eszközzel gyűjtött adatok körére és további felhasználására nincs befolyásunk, további információkat a következő linken érhető el:

https://policies.google.com/privacy?hl=en-gb&gl=uk.

A Google a sütijeit az érintett kikapcsolhatja, ha belép a Google reklámok kikapcsolására szolgáló oldalra: http://www.google.com/ads/preferences . A konverziókövető sütiket kikapcsolhatja úgy is, hogy a böngészőjével letiltja a "googleadservices.com" domainről érkező sütiket. Felhívjuk azonban a figyelmet, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy az érintett nem fogja tudni használni a weboldal összes szolgáltatását.

6.6. A GA Audience használata

A weboldal a Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; ("Google") GA Audiences elnevezésű weboldalelemző szolgáltatását használja remarketing célokra. A felhasználói profilok álnevesített adatok segítségével jönnek létre. Ez a technológia lehetővé teszi, hogy azok a weboldal látogatók, akik korábban már ellátogattak weboldalainkra és online szolgáltatásainkat igénybe vették, Lindétől származó célzott reklámokat nézhessenek meg a Google Partner Network külső weboldalakon. Ez magában foglalja a sütik (cookie-k) elhelyezését az érintett számítógépén a weboldal látogatása során a felhasználói viselkedés elemzésére, majd felhasználható célzott termékajánlásokhoz és érdeklődésen alapuló reklámokhoz.

Ilyen módon arra törekszünk, hogy olyan reklámokat jelenítsünk meg, amelyek különösen relevánsak és érdekesek az érintett számára. Az érintett adatainak kezeléséhez a jogalap az érintett hozzájárulása.

Az érintett személyes adatainak (különösen IP-címének) gyűjtését és továbbítását, valamint ezen adatok feldolgozását az érintett meg tudja akadályozni, ha a Java Script alkalmazást kikapcsolja a böngészőben, vagy olyan eszköz telepítésével, mint pl. a "NoScript". Emellett megakadályozhatja az érintett a weboldal használatára vonatkozó sütikkel létrehozott információk (beleértve IP-címét is) Google-nak történő elküldését, illetve ezen adatok Google által történő feldolgozását is. Ehhez le kell tölteni és telepíteni kell a következő linken elérhető böngésző-plugint:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

A GA Audience használata során az adatvédelemmel kapcsolatos további információk az alábbi linken ismerhetők meg:

https://support.google.com/analytics/answer/2700409?hl=en&ref_topic=2611283

6.7. A Google Marketing Platform (GMP) reklámtermékeinek használata

A weboldal a Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA ("Google") Google Marketing Platformjának reklámtermékeit használja. A GMP-reklámtermékek sütiket (cookie-kat) használnak a látogatók számára releváns reklámok megjelenítésére, a kampányjelentések javítására vagy annak megakadályozására, hogy egy adott felhasználó többször ugyanazokat a reklámokat lássa. A Google sütik segítségével gyűjt információkat arról, hogy melyik böngészőben milyen reklámok jelennek meg és megakadályozhatja, hogy ugyanaz a reklám többször megjelenjen. Ezen kívül a GMP úgynevezett konverziókat hozhat létre a reklámkérésekhez kapcsolódó sütiazonosítók felhasználásával. Ez az eset áll fenn, amikor a felhasználó meglát egy GMP-reklámot, és később ugyanazon böngésző segítségével felkeresi a hirdető weboldalát, és ott vásárol. A GMP-reklámtermékek alkalmazásával a Google értesül arról, hogy az érintett belépett weboldal egy meghatározott részére, vagy rákattintott valamelyik reklámunkra.

Az érintett adatai kezeléséhez a jogalap az érintett hozzájárulása. A hozzájárulást a Cookie beállításokkal adja meg.

Az első Cookie beállítást követően az érintettek számára az alábbi módok állnak fenn a beállítások módosítására:

• megváltoztathatja a böngésző szoftverének beállításait a harmadik féltől származó sütik letiltása érdekében, hogy ne kaphasson harmadik féltől származó reklámokat;

• kikapcsolhatja a konverziókövetéshez használt sütiket, ha a böngészőjében beállítja a sütik tiltását a következő domain-címekről: "www.googleadservices.com", https://www.google.com/settings/ads linkre kattintva, melynek során a sütik törlésekor ez a beállítás is törlődik;

• kikapcsolhatja a szolgáltató érdeklődésen alapuló megjelenítését az "About Ads" elnevezésű önszabályozási kampány részeként, az alábbi címen: http://www.aboutads.info/choices , melynek során a sütik törlésekor ez a beállítás is törlődik;

• véglegesen kikapcsolhatja azt a Firefox, Internet Explorer vagy Google Chrome böngészőjében itt: http://www.google.com/settings/ads/plugin . Felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja használni az oldal összes funkcióját.

A Google GMP-reklámozási termékeiről további információk az alábbi linkeken található: https://support.google.com/displayvideo/answer/9015629https://support.google.com/displayvideo/answer/2839090?hl=de&ref_topic=3528231 és általában a Google adatkezelési tájékoztatójában:

https://www.google.en/intl/en/policies/privacy .

Alternatív megoldásként információért kérjük az érintetteket látogassanak el a Network Advertising Initiative (NAI) weboldalára a következő címen: http://www.networkadvertising.org.

6.8. Hotjar

A weboldal a Hotjar Ltd. – 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Málta – Hotjar elemző szoftverét ("Hotjar") használja, amely lehetővé teszi, hogy mérjük és elemezzük a felhasználói, látogatói viselkedést (kattintások, egérmozgások, görgetés stb.) weboldalunkon. Az információkat a program "követőkódként" és sütiként állítja elő, amikor az érintett ellátogat weboldalra és továbbítja az írországi Hotjar szerverekre.

A Hotjar használatának jogalapja az érintett hozzájárulása.

A követőkód az alábbi információkat gyűjti:

• Eszközfüggő adatok (készülékének IP-címe, készülékének képernyőmérete, eszköztípus és böngészőinformációk, földrajzi hely (csak az ország) és az előnyben részesített nyelv, amelyen a weboldalunkat megtekinti)

• Naplóadatok (hivatkozási domain, meglátogatott weboldalak, a weboldalhoz való hozzáférés napja és időpontja)

A Hotjar ezeket az információkat felhasználja a weboldal használatának elemzésére, használati jelentésekhez és a weboldal használatával és az internetes elemzéssel kapcsolatos egyéb szolgáltatásokhoz. A Hotjar harmadik felek, például a Google Analytics és az Optimizely szolgáltatásait használja saját szolgáltatásainak nyújtásához. Ezek a harmadik felek olyan információkat tárolhatnak, amelyeket a böngésző küld el, amikor az érintett felkeresi a weboldalt, például sütiket vagy IP-kéréseket. Ha további információ szükséges, hogy a Google Analytics és az Optimizely miként használja és tárolja az érintett adatait, kérjük tekintse meg adatkezelési tájékoztatóikat.

A Hotjar által használt sütiknek különböző az „élettartamuk". Egyesek 365 napig tartanak, míg mások csak a tényleges látogatás idejére érvényesek.

Az alábbi linkre kattintva megtiltható a Hotjar adatgyűjtése https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out

6.9. Criteo újracélzás

A weboldal a Criteo Ltd – 32 rue Blanche, 75009 Párizs, Franciaország – szolgáltatásait használja, hogy személyre szabott reklámot tudjon megjeleníteni az érintettek részére. A Criteo az alábbi személyes adatokat kezeli:

Amikor az érintett megnyitja a weboldalt, a következő információk gyűjtésére kerül sor:

• Azonosítók - Tevékenység a weboldalon (sütin keresztül)

• Technikai információk az érintett által használt eszközről és internetes szoftverről (IP-cím)

A Hotjar használatának jogalapja az érintett hozzájárulása.

Az alábbi linkre kattintva megtiltható a Criteo adatgyűjtése: https://www.criteo.com/privacy/disable-criteo-services-on-internet-browsers/

Arról, hogy a Criteo miként használja fel az adatokat, az alábbi linken található további információ: https://www.criteo.com/privacy/

6.10. Trengo

Omnicsatornás kommunikációs platform (kapcsolati kérelmek és kommunikáció kezelése);

Szolgáltató: Trengo B.V., Burgemeester Reigerstraat 89, 3581 KP Utrecht, Hollandia; Jogalap:

Hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat 1. a) pont);

Honlap: https://trengo.com/;

Adatvédelmi szabályzat: https://trengo.com/privacy-statement ;

Adatfeldolgozási megállapodás: A szolgáltató által biztosított;

További információk: https://trengo.com/gdpr.

6.10. Datadog RUM

Weboldalunkon a Datadog, Inc. 620 8th Avenue, Floor 45, New York, NY 10018, USA ("Datadog") által nyújtott Real User Monitoring (RUM) webanalitikai szolgáltatást használjuk. Az adatfeldolgozás célja a weboldal és látogatóinak elemzése a weboldal teljesítményének, az alkalmazás képernyőinek, a felhasználói műveleteknek, a hálózati kéréseknek és a front-end kódunk teljesítményének nyomon követésével, a folyamatban lévő hibák és problémák nyomon követésével, valamint a weboldal tevékenységéről szóló jelentések összeállításával. E célból a következő adatokat dolgozzuk fel

 • IP-cím,
 • Az oldal megtekintésének dátuma és időpontja,
 • kattintási útvonal,
 • az Ön által használt böngészőre, az Ön által használt eszközre vonatkozó információk,
 • a meglátogatott oldalak,
 • Referrer URL (weboldal, amelyről Ön a weboldalunkat elérte),
 • helymeghatározási adatok és
 • vásárlási tevékenység.

A Datadog RUM használata során a böngészője által továbbított IP-cím nem kerül összevonásra a Datadog egyéb adataival. A Datadog olyan technológiákat használ, mint a cookie-k, a böngészőben lévő webmemória és a nyomkövető pixelek, amelyek lehetővé teszik a weboldal használatának elemzését. A weboldal Ön általi használatáról így keletkezett információkat kizárólag az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más szerződő államaiban továbbítjuk és tároljuk.

A Datadog általi adatgyűjtést megakadályozhatja, ha erre a linkre kattint: ......

További információkért arról, hogy a Datadog hogyan használja az adatokat, kérjük, látogasson el a https://www.datadoghq.com/legal/privacy/ weboldalra.

7.) Adatbiztonság

Adatkezelő a GDPR 32. cikke alapján a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint az érintettek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

8.). Érintett jogai

8.1. tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés

Az érintettet az adatkezelést megelőzően tájékoztatni kell az adatkezelő személyéről, képviselőjéről és elérhetőségeiről, az adatkezelés jogalapjáról és annak céljáról, valamint a GDPR 13. cikkében meghatározott adatkezeléssel kapcsolatos információkról. Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon:

 • milyen személyes adatait kezeli az Adatkezelő

 • milyen jogalapon

 • milyen adatkezelési célból

 • mennyi ideig kezeli, továbbá, hogy

az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést, vagy kinek továbbította a személyes adatait, milyen forrásból származnak a személyes adatai (amennyiben nem az érintett bocsátotta azokat az Adatkezelő rendelkezésére), az Adatkezelő alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

8.2. helyesbítéshez, kiegészítéshez való jog

Az érintett webshop.hu@linde-mh.hu email címen kérheti, hogy az Adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan vagy megváltozott személyes adatait, ideértve kérheti azt is az érintett – figyelembe véve az adatkezelés célját, - hogy kiegészítő nyilatkozat útján a személyes adatai kiegészítésre kerüljenek.

8.3. törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog")

Az érintett jogosult, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • az érintett visszavonja az adatkezelés jogalapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy
 • az érintett a GDPR 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell
 • a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

8.4. az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, melyet szintén webshop.hu@linde-mh.hu email címen terjeszthet elő az Adatkezelő részére, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

8.5. az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződésen alapul és az adatkezelés automatizáltan történik.

8.6. tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy a webshop.hu@linde-mh.hu email címen keresztül bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az Adatkezelő a személyes adatát a jelen Adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben az Adatkezelőnek kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.7. érintetti jogok gyakorlása az érintett halála esetén

Az érintett az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info. tv.) alapján a nem várt halála esetére az életében megillető jogait a halálát követő 5 éven belül az érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az adatkezelőnél tett nyilatkozattal meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni. Amennyiben az érintett az élete során nem tesz a fentieknek megfelelő jognyilatkozatot, úgy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti közeli hozzátartozója annak hiányában is jogosult a helyesbítéshez való jogát, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozás jogát érvényesíteni, valamint - ha az adatkezelés már az érintett életében is jogellenes volt vagy az adatkezelés célja az érintett halálával megszűnt – úgy jogosult közeli hozzátartozója az adatok törléséhez vagy az adatkezelés korlátozásához való jogát érvényesíteni az érintett halálát követő 5 éven belül. Az érintett jogainak e bekezdés szerinti érvényesítésére az a közeli hozzátartozó jogosult, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja. Az érintett jogait halála esetén az érintett helyett érvényesítő személy az érintett halálának tényét és idejét halotti anyakönyvi kivonattal vagy bírósági határozattal, valamint saját személyazonosságát - és az előző bekezdés szerinti esetben közeli hozzátartozói minőségét - közokirattal igazolja.

9.) Jogorvoslat

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogyha az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatosan bármilyen kérdésük, kérésük lenne, úgy az Adatkezelőt webshop.hu@linde-mh.hu email címen keresheti meg.

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő a beérkezett kérelmet a jogszabályi határidőt figyelembe véve 1 hónapon belül köteles kivizsgálni és válaszáról az érintettet tájékoztatni. Előfordulhat, hogy a kérelem összetettsége okán, illetve a folyamatban lévő kérelmek számára vagy egyéb az Adatkezelő által megindokolt esetben az Adatkezelő a kérelem elbírálásának határidejét további 2 hónappal meghosszabbíthatja. Azonban a meghosszabbítás tényéről, valamint az okairól az érintettet az Adatkezelőnek előzetesen tájékoztatnia kell.

Az érintett közvetlenül fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) is, az alábbi elérhetőségeken:

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: +36 (30) 683-5969; +36 (30) 549-6838; +36 (1) 391 1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal:http://naih.hu/

*Kérjük, hogy a NAIH mindig aktuális elérhetőségeiről előzetesen tájékozódjon a NAIH weboldalán.

Az érintett bírósághoz is fordulhat, ha a személyes adatainak kezelése során megsértették a GDPR-ból következő jogait.

Az érintett a pert az Info tv. 23. § (3) bekezdése alapján - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek

10.) Egyéb rendelkezések

Linde tájékoztatja az érintetteket, hogy az érintett felel az általa megadott adatok helyességéért és valódiságáért. A hibás vagy téves adatok megadásáért Linde kizárja a felelősségét. Azokban az esetekben, amelyeknél értelmezhető, Vásárló kijelenti és szavatolja a jelen Adatkezelési tájékoztató elfogadásával, azaz az erre vonatkozó checkbox szöveg bejelölésével, hogy a képviseletében eljáró természetes személy tekintetében rendelkezik a képviseletében eljáró természetes személy, mint érintett hozzájárulásával a Linde adatkezeléséhez.

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztató tartalmát bármikor jogosult egyoldalúan módosítani, ezért kérjük mindig tájékozódjanak az Adatkezelési tájékoztató hatályos tartalmáról a Linde webáruház weboldalán.

A jelen Adatkezelési tájékoztató 1. sz. melléklete: Adatvédelmi fogalommeghatározás a GDPR 4. cikke alapján.

Dunaharaszti, 2021. július 22.

Linde Magyarország Anyagmozgatási Kft.

Adatkezelő

 1. sz. melléklet

Adatvédelmi fogalommeghatározás a GDPR 4. cikke alapján

 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett") vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 • adatkezelés: A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

 • adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 • profilalkotás: Személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

 • álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

 • az érintett hozzájárulása: Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

 • érintett: Bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy; azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.