Cookie-inställningar

När du besöker webbplatsen [linde-mh.shop/sv-se] sparar vi efter ditt samtycke under tid som anges vid samtycket viss allmän teknisk information, exempelvis IP-adressen hos den besökande enheten, webbsidan som du besöker eller besökets klockslag och varaktighet. Det görs genom cookies.

Vad är cookies?

Cookies är filer som sparas i din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. De sparas i din webbläsares cacheminne. De underlättar navigeringen och möjliggör grundläggande funktioner på vår webbplats. Cookies gör det även möjligt att identifiera webbläsaren senare. De säkerställer att du inte behöver ange alla nödvändiga uppgifter flera gånger.

Vid lagring "minns" enheten besöket. Nästa gång webbplatsen öppnas på samma enhet skickas cookien och informationen som lagras i den tillbaka antingen till webbplatsen som skapade den (förstapartscookie) eller till en annan webbplats som den tillhör (tredjepartscookie) . Detta gör att webbplatsen kan känna igen att du tidigare har öppnat den med den här webbläsaren och i vissa fall att variera innehållet som visas. Cookies är användbara eftersom de kan förbättra användarupplevelsen när du besöker en webbplats som du har besökt flera gånger tidigare. Om du till exempel antar att du använder samma enhet och webbläsare som tidigare, kan cookies komma ihåg dina preferenser när du använder en webbplats och anpassa erbjudandena som visas efter dina personliga intressen och behov. Beroende på deras funktion och syfte kan cookies på denna webbplats delas in i två kategorier:

  • Nödvändiga cookies
  • Funktionella och analytiska cookies

Du väljer själv vilka cookies du vill godkänna.

Varför använder vi cookies?

Vi använder cookies för att underlätta för kunden, förbättra funktioner och för statistiska utvärderingar.

Denna information utvärderar vi statistiskt i avidentifierad form i syfte att bedöma webbplatsens attraktivitet, innehåll och funktioner.

Cookies hjälper oss även att anpassa webbplatsen till dina behov, exempelvis genom att visa informationen på rätt språk för ditt land eller anpassa den till dina intressen.

Hantering av cookies

Du samtycker genom att ange det särskilt. Om du efter samtycket inte önskar anpassningar eller spårning kan du i de flesta fallen ställa in din webbläsare. I de flesta enheter med webbläsare kan du styra att cookies accepteras eller nekas automatiskt, granska vilka cookies som finns lagrade, ställa att cookies raderas när webbläsaren stängs eller att en varning visas innan en cookie lagras. Läs bruksanvisningen för din webbläsare för detaljer.

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies tillåter att webbplatsen fungerar korrekt som avsett. Dessa cookies används uteslutande av denna webbplats och kan därför tilldelas de så kallade förstapartscookies. En förstapartscookie lagrar också ditt beslut om användningen av cookies på denna webbplats. I allmänhet kan du dock när som helst avaktivera cookies i din webbläsare. De flesta webbläsare erbjuder följande alternativ inom sekretessinställningarna:

Inaktivera cookies

• Radera cookies när du stänger webbläsaren

• Blockering av tredjepartscookies (t.ex. reklambanner)

• Samtycke innan du ställer in en cookie

De nödvändiga cookies denna webbplats använder är

1. Cookienamn: cookie-consent

• Leverantör: denna webbplats

• Syfte: sparar användarens cookieinställningar valda i cookie-dialogrutan och innehåller en lista över tillåtna grupper. Innehållet innehåller alltid åtminstone "väsentligt" så snart dialogen besvaras för första gången och kan även innehålla "Analytics-and-Marketing" om användaren accepterar cookies som kräver samtycke.

• Utgångsdatum: 1 år

• Kategori: nödvändig kaka, förstapartscookie

2. Cookienamn: gtm-disable

• Leverantör: denna webbplats

  • Syfte: Det lagras om cookie-baserade taggar från Google Tag Manager tillåts sätta cookies eller inte. Värdet kan vara "true" (inga cookies tillåtna) eller "false" (cookies tillåtna).

• Utgångsdatum: 1 år

• Kategori: nödvändig kaka, förstapartscookie

Funktionella, marknadsföringscookies och analytiska cookies

Cookies som är funktionella, marknadsföringsbetingade och analytiska är inte nödvändiga ur juridisk synvinkel. Analytiska (eller analytics-) cookies hjälper oss att förstå hur besökare interagerar med denna webbplats genom att samla in information anonymt. För att kontinuerligt förbättra vår webbplats samlar vi in ​​data för statistiska och analytiska ändamål, såsom antalet besök, för att optimera vårt innehåll. Marknadsföringscookies används för att rikta reklam till en specifik användare (beteendeinriktning). Syftet med att använda marknadsföringskakor är att visa reklam som är särskilt relevant för användarna av webbplatsen.

Följande cookies

1. Cookienamn: _ga

• Leverantör: Google

• Syfte: Används för användardifferentiering

• Utgångsdatum: 2 år

• Kategori: Analytics cookie, tredjepartscookie

2. Cookienamn: _gid

• Leverantör: Google

• Syfte: Används för användardifferentiering

• Utgångsdatum: 24 timmar

• Kategori: Analytics Cookie, tredjepartscookie

3. Cookienamn: _gat--

• Leverantör: Google

• Syfte: Används för att minska förfrågningsfrekvensen

• Utgångsdatum: 1 minut

• Kategori: Analytics cookie, tredjepartscookie

4. Cookienamn: dc_gtm

• Leverantör: Google

• Syfte: Används för att minska förfrågningsfrekvensen

• Utgångsdatum: 1 minut

• Kategori: Analytics Cookie, tredjepartscookie

5. Cookies namn: et_allow_cookies

• Leverantör: etracker

• Syfte: Om parametern "data-block-cookies" används, ställs denna cookie in av API-anropet _etracker.enableCookies() för att indikera att etracker kan sätta cookies. Om API-anropet _etracker.disableCookies() anropas, sätts cookien till "0".

• Utgångsdatum: "0" om 50 år; "1" på 480 dagar

• Kategori: Analytics Cookie, tredjepartscookie

6. Cookienamn: BT_ctst

• Anb

7. Cookienamn: _fbp

• Leverantör: Facebook

• Syfte: Används av Facebook för att visa en rad reklamprodukter, till exempel bud i realtid från tredje parts annonsörer.

• Utgångsdatum: 3 månader

• Kategori: Marknadsföringscookie, tredjepartscookie

8. Cookie-namn: www._km_id

• Leverantör: kommunicate.io

• Syfte: Denna cookie är associerad med Kommunicate och används för att särskilja användare som interagerar med webbplatsens chattfunktion.

• Utgångsdatum: 29 dagar

• Kategori: Marknadsföringscookie, tredjepartscookie

9. Cookie-namn: www._km_lead_collection

• Leverantör: kommunicate.io

• Syfte: Denna cookie är associerad med Kommunicate och visar om insamling av leads är på i chatten. Användare kan bli ombedd att ange namn, e-postadress och telefonnummer när de startar en konversation om den är inställd på sant.

• Utgångsdatum: 29 dagar

• Kategori: Marknadsföringscookie, tredjepartscookie

10. Cookie-namn: www._km_user_name

• Leverantör: kommunicate.io

• Syfte: Användarnamn i kommunicate.io chatt

• Utgångsdatum: 29 dagar

• Kategori: Marknadsföringscookie, tredjepartscookie

11. Cookie-namn: ajs_anonymous_id

• Leverantör: Hotjar

• Syfte: Denna cookie sätts av Segment som ett slumpmässigt genererat ID för anonyma användare.

• Utgångsdatum: 365 dagar

• Kategori: Analytics Cookie, tredjepartscookie

12. Cookie-namn: ajs_group_id

• Leverantör: Hotjar

• Syfte: Denna cookie ställs in av Segment som används för att gruppera besök av olika webbplatsanvändare om de är inloggade.

• Utgångsdatum: 365 dagar

• Kategori: Analytics Cookie, tredjepartscookie

13. Cookie-namn: ajs_user_id

• Leverantör: Hotjar

• Syfte Denna cookie ställs in av segment som används för användningsanalys om du är inloggad.

• Utgångsdatum: 365 dagar

• Kategori: Analytics Cookie, tredjepartscookie

14. Cookies namn: _hjid

• Leverantör: Hotjar

• Syfte: Hotjar-cookie som ställs in när kunden först landar på en sida med Hotjar-skriptet. Det används för att bevara Hotjar User ID, unikt för den webbplatsen i webbläsaren. Detta säkerställer att beteende vid efterföljande besök på samma webbplats kommer att tillskrivas samma användar-ID.

• Utgångsdatum: 365 dagar

• Kategori: Analytics Cookie, tredjepartscookie

15. Cookienamn: _hjRecordingLastActivity

• Leverantör: Hotjar

• Syfte: Detta ska finnas i sessionslagring (till skillnad från cookies). Detta uppdateras när en användarinspelning startar och när data skickas via WebSocket (användaren utför en åtgärd som Hotjar registrerar).

• Utgångsdatum: Session

• Kategori: Analytics Cookie, tredjepartscookie

16. Cookienamn: _hjTLDTest

• Leverantör: Hotjar

• Syfte: När Hotjar-skriptet körs försöker vi bestämma den mest generiska cookie-sökvägen vi ska använda, istället för sidans värdnamn. Detta görs för att cookies ska kunna delas över underdomäner (i tillämpliga fall). För att fastställa detta försöker vi lagra _hjTLDTest-cookien för olika URL-understrängsalternativ tills den misslyckas. Efter denna kontroll tas cookien bort.

• Utgångsdatum: Session

• Kategori: Analytics Cookie, tredjepartscookie

17. Cookienamn: _hjUserAttributesHash

• Leverantör: Hotjar

• Syfte Användarattribut som skickas via Hotjar Identify API cachelagras under sessionens varaktighet för att veta när ett attribut har ändrats och behöver uppdateras.

• Utgångsdatum: Session

• Kategori: Analytics Cookie, tredjepartscookie

18. Cookienamn: _hjCachedUserAttributes

• Leverantör: Hotjar

• Syfte: Denna cookie lagrar användarattribut som skickas via Hotjar Identify API, närhelst användaren inte är med i provet. Dessa attribut kommer endast att sparas om användaren interagerar med ett Hotjar Feedback-verktyg.

• Utgångsdatum: Session

• Kategori: Analytics Cookie, tredjepartscookie

19. Cookienamn: _hjLocalStorageTest

• Leverantör: Hotjar

• Syfte: Denna cookie används för att kontrollera om Hotjar-spårningsskriptet kan använda lokal lagring. Om det kan ställs ett värde på 1 in i denna cookie. Data som lagras i_hjLocalStorageTest har ingen utgångstid, men den raderas nästan direkt efter att den har skapats.

• Utgångsdatum: Under 100 ms

• Kategori: Analytics Cookie, tredjepartscookie

20. Cookienamn: _hjIncludedInPageviewSample

• Leverantör: Hotjar

• Syfte: Denna cookie är inställd för att låta Hotjar veta om den användaren ingår i datasamplingen som definieras av din webbplatss sidvisningsgräns.

• Utgångsdatum: 30 minuter

• Kategori: Analytics Cookie, tredjepartscookie

21. Cookienamn: _hjIncludedInSessionSample

• Leverantör: Hotjar

• Syfte Denna cookie är inställd för att låta Hotjar veta om den användaren ingår i datasamplingen som definieras av din webbplatss dagliga sessionsgräns.

• Utgångsdatum: 30 minuter

• Kategori: Analytics Cookie, tredjepartscookie

22. Cookienamn: _hjIncludedInSessionSample

• Leverantör: Hotjar

• Syfte: Denna cookie är inställd för att låta Hotjar veta om den användaren ingår i datasamplingen som definieras av din webbplatss dagliga sessionsgräns. Upphörande: 30 minuter Kategori: Analytics Cookie, tredjepartscookie

23. Cookienamn: _hjAbsoluteSessionInProgress

• Leverantör: Hotjar

• Syfte: Denna cookie används för att upptäcka den första sidvisningssessionen för en användare. Detta är en True/False-flagga som sätts av cookien.

• Utgångsdatum: 30 minuter

• Kategori: Analytics Cookie, tredjepartscookie

24. Cookienamn: _hjFirstSeen

• Leverantör: Hotjar

• Syfte: Detta är inställt för att identifiera en ny användares första session. Den lagrar ett sant/falskt värde, vilket indikerar om detta var första gången Hotjar såg den här användaren. Det används av inspelningsfilter för att identifiera nya användarsessioner.

• Utgångsdatum: Session

• Kategori: Analytics Cookie, tredjepartscookie

25. Cookienamn: _hjViewportId

• Leverantör: Hotjar

• Syfte Detta lagrar information om användarens vyport såsom storlek och dimensioner.

• Utgångsdatum: Session

• Kategori: Analytics Cookie, tredjepartscookie

26. Cookienamn: _hjRecordingEnabled

• Leverantör: Hotjar

• Syfte: Detta läggs till när en inspelning startar och läses när inspelningsmodulen initieras för att se om användaren redan är i en inspelning i en viss session.

• Utgångsdatum: Session

• Kategori: Analytics Cookie, tredjepartscookie