Cookies

Definice souborů cookie:

Soubor cookie je malý soubor, který ukládá nastavení internetu. Téměř všechny webové stránky používají technologii cookies. Prohlížeč stáhne soubor cookie při první návštěvě webové stránky. Při dalším přístupu na web na stejném uživatelském zařízení se soubor cookie a informace v něm uložené odešlou buď zpět na web, který jej vytvořil (soubor cookie první strany), nebo na jiný web, kterému patří (soubor cookie třetí strany). Díky tomu webová stránka zjistí, že jste ji již dříve navštívili pomocí daného prohlížeče, a v některých případech může změnit zobrazený obsah.

Soubory cookie jsou užitečné, protože mohou zlepšit uživatelský komfort při návštěvě webové stránky, kterou jste již několikrát navštívili. Pokud například používáte stejné zařízení a prohlížeč jako dříve, soubory cookie si zapamatují vaše preference při používání webové stránky a přizpůsobí zobrazovaný obsah tak, aby lépe odpovídal vašim osobním zájmům a potřebám.

V závislosti na jejich funkci a zamýšleném použití lze soubory cookie na těchto webových stránkách rozdělit do dvou kategorií:

1. Základní soubory cookie

2. Soubory cookie, které vyžadují souhlas

1. ZÁKLADNÍ COOKIES

Základní soubory cookie, které lze také označit jako "nezbytně nutné" soubory cookie, zajišťují funkce, bez nichž byste nemohli tyto webové stránky používat tak, jak bylo zamýšleno. Tyto soubory cookie jsou používány výhradně touto webovou stránkou, a proto se jedná o tzv. soubory cookie první strany.

Soubor cookie první strany také ukládá vaše rozhodnutí o používání souborů cookie na těchto webových stránkách. K používání souborů cookie první strany není nutný váš souhlas.

Na našich webových stránkách není možné soubory cookie první strany zakázat. Obecně můžete soubory cookie ve svém prohlížeči kdykoli zakázat. Většina prohlížečů nabízí v nastavení ochrany osobních údajů následující možnosti:

• Nepřijímat soubory cookie

• Vymazat všechny soubory cookie při zavření prohlížeče

• Nepřijímat soubory cookie třetích stran (např. reklamní bannery).

• Požádat o povolení pro každý soubor cookie

Seznam základních souborů cookie

Název souboru cookie: cookie-consent

• Poskytovatel: tato webová stránka

• Účel: uloží nastavení uživatele pro soubory cookie vybrané v dialogovém okně pro soubory cookie. Obsahuje seznam povolených skupin. Obsah je tedy vždy minimálně "základní", jakmile je dialog zodpovězen poprvé, a v současné době může zahrnovat také "analýzu a marketing", pokud uživatel přijme soubory cookie, které vyžadují souhlas.

• Vypršení platnosti: Vyprší 1 rok

• Kategorie: základní soubor cookie, soubor cookie první strany

Název souboru cookie: gtm-disable

• Poskytovatel: tato webová stránka

• Účel: určuje, zda značky založené na souborech cookie Google Tag Manager mohou nebo nemohou nastavovat soubory cookie. Hodnota může být "true" (soubory cookie nejsou povoleny) nebo "false" (soubory cookie jsou povoleny).

• Platnost: 1 rok

• Kategorie: základní soubor cookie, soubor cookie první strany

2. SOUBORY COOKIE, KTERÉ VYŽADUJÍ SOUHLAS

Soubory cookie se souhlasem lze definovat jako soubory cookie, které nejsou z právního hlediska nezbytně nutné.

Analytické soubory cookie nám pomáhají pochopit, jak návštěvníci s webovými stránkami pracují, a to shromažďováním a poskytováním informací v anonymní podobě. Abychom mohli neustále zlepšovat naše webové stránky, sledujeme údaje pro statistické a analytické účely, jako je počet návštěv nebo dopad konkrétních stránek na našich webových stránkách, abychom mohli optimalizovat náš obsah.

Marketingové soubory cookie se používají k cílení reklamy na konkrétního uživatele (behaviorální cílení). Účelem marketingových souborů cookie je zobrazovat reklamy o značka relevantní zejména pro uživatele webových stránek.

Seznam souborů cookie vyžadujících souhlas

Název souboru cookie: _ga

• Poskytovatel: Google

• Účel: slouží k rozlišení uživatelů.

• Platnost: 2 roky

• Kategorie: analytické soubory cookie, soubory cookie třetích stran

Název souboru cookie: _gid

• Poskytovatel: Google

• Účel: Slouží k rozlišení uživatelů.

• Expirace: 24 hodin

• Kategorie: Analytické soubory cookie, soubory cookie třetích stran

Název cookie: _gat...

• Poskytovatel: Google

• Účel: Slouží k omezení počtu požadavků.

• Expirace: 1 minuta

• Kategorie: Analytické soubory cookie, soubory cookie třetích stran

Název souboru cookie: dc_gtm

• Poskytovatel: Google

• Účel: Slouží k omezení počtu požadavků.

• Expirace: 1 minuta

• Kategorie: analytické soubory cookie, soubory cookie třetích stran

Název souboru cookie: www._km_id

• Poskytovatel: kommunicate.io

• Účel: Tento soubor cookie je spojen s aplikací Kommunicate a slouží k rozlišení uživatelů, kteří komunikují s funkcí chatu na webu * Datum vypršení platnosti: 29 dní

• Kategorie: marketingové soubory cookie, soubory cookie třetích stran

Název souboru cookie: www._km_lead_collection

• Poskytovatel: kommunicate.io

• Účel: Tento soubor cookie je spojen s aplikací Kommunicate a ukazuje, zda je v chatu aktivní sběr potenciálních zákazníků. Pokud je nastavena hodnota true, mohou být uživatelé při zahájení konverzace vyzváni k zadání jména, e-mailu a telefonního čísla.

• Doba platnosti: 29 dní

• Kategorie: marketingové soubory cookie, soubory cookie třetích stran

Název souboru cookie: www._km_uživatelské_jméno

• Poskytovatel: kommunicate.io

• Účel: Uživatelské jméno pro chat na stránce kommunicate.io

• Doba platnosti: 29 dní

• Kategorie: marketingové soubory cookie, soubory cookie třetích stran

V prohlížeči, který používáte, můžete povolit nebo zablokovat soubory cookie a odstranit data prohlížeče (včetně souborů cookie). V tomto případě se řiďte možnostmi a pokyny poskytovanými vaším prohlížečem. Upozorňujeme, že pokud přijímáte soubory cookie třetích stran, musíte je ve svém prohlížeči vymazat.